Et ansvar foreldre og familie ikke kan ta alene

- Når det gjelder rusbruk, så er foreldrene enormt viktige som forebyggere. I tillegg så mener jeg at storsamfunnet, voksensamfunnet, skal ta et veldig ansvar. Vi må være tydelige i signal og grensesetting når ungdom eksperimenterer, sier Marit Breivik, som jobber som sommeridrettssjef i Olympiatoppen.

 - Vi trenger at samfunnet har mulighet til å gripe inn overfor ungdom i begynnende rusbruk. Det er et ansvar foreldre og familie ikke kan ta alene. Derfor støtter jeg foreldreoppropet, sier hun.

Skriv under du også på http://foreldreoppropet.no

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.

Vi opplever dessverre at noen bevisst legger inn falske underskrifter, bla. opplevde vi natt til 29. mai at en robot registrerte mange falske navn. Vi sletter de falske underskriftene fortløpende, og har gjort noen endringer for å forenkle vår kvalitetssikring.