Samfunnet må kunne gripe inn!

- Vi skal være tett på barna våre i de årene de er mest sårbare, sier Trine Haltvik. Hun er håndballtrener og mamma og har skrevet under på http://foreldreoppropet.no. - Samfunnet må ha mulighet til å gripe inn for å hjelpe ungdom som har begynnende rusproblem. Det ansvaret skal ikke familier stå med alene. Derfor støtter jeg Foreldreoppropet mot narkotika, sier hun. 

Skriv under du og! http://foreldreoppropet.no

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.

Vi opplever dessverre at noen bevisst legger inn falske underskrifter, bla. opplevde vi natt til 29. mai at en robot registrerte mange falske navn. Vi sletter de falske underskriftene fortløpende, og har gjort noen endringer for å forenkle vår kvalitetssikring.