Unngå at det er frivillig!

Aisha Zubair er en av ungdommene som bor i Groruddalen. Hun er skeptisk til den foreslåtte rusreformen. - Dersom ungdom får velge selv om de skal fortsette å ruse seg, uten konsekvenser, så velger flere ungdommer det, sier hun.

- Ungdom er ikke modne nok til å ta disse vanskelige avgjørelsene alene. De som er i faresonen trenger faste tiltak og oppfølging. Unngå at det er frivillig! Da vil flere ungdommer velge å takke nei.

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.

Vi opplever dessverre at noen bevisst legger inn falske underskrifter, bla. opplevde vi natt til 29. mai at en robot registrerte mange falske navn. Vi sletter de falske underskriftene fortløpende, og har gjort noen endringer for å forenkle vår kvalitetssikring.