Bekymret for noen?

Er du urolig eller bekymret for barn, kjæreste, venner, foreldre eller andre pårørende som du tror eller vet bruker rusmidler? Kanskje du lurer på noe helt konkret i din situasjon, kanskje ønsker du å diskutere noe eller å snakke deg gjennom frustrasjon du sitter med.

Et fint sted å starte er å ringe www.rustelefonen.no. Den er bemannet med kompetente folk som kan svare på både små og store spørsmål og gi deg informasjon om hvem du kan kontakte der du bor.

Dersom du har noen rundt deg med rusproblemer og ønsker å snakke med noen som er i samme situasjon eller har erfaring med pårørende, finnes det flere pårørendegrupper i Norge. Feks. Ja det nytter, Familieklubbene, Usynlige tigreBAR og Ivareta.

Du kan også ta kontakt med ditt lokale politi, dersom du er bekymret eller trenger råd. Politiet kjenner til de fleste problemstillinger som det gjelder rus og håndterer dette både i og utenfor straffesak. Alle politidistrikt har en egen forebyggende seksjon, som i det daglige har et samarbeid med kommuner, ruskonsulenter, skoler, FAU, barnevern etc. Ring 02800 eller gå inn på www.politiet.no og finn ditt politi.

Ved akutt behov for helsehjelp, ring 113.

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.