Støtt oss som organisasjon

Representerer du en organisasjons som støtter kampanjens budskap, og ønsker å vise det ved å ha logoen på forsiden? Vi vil gjerne høre fra dere. Send oss en e-post: post@foreldreoppropet.no

Nederst på siden ser du en oversikt over organisasjoner som har stilt seg bak oppropet allerede.

Slev om organisasjonen din ikke vil ha logoen sin på siden er dere likevel velkommen til å spre budskapet i organisasjonen, og oppfordre deres medlemmer og støttespillere til å skrive under på oppropet. 

Les mer om hvordan du kan engasjere deg i oppropet som privatperson her

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.