Slik kan du bidra

Har du skrevet under på oppropet, men ønsker å gjøre mer for å bidra til å få stoppet dette ruseksperimentet med ungdommene våre?

Vi trenger din hjelp. Registrer deg som frivillig, så finner vi ut hvordan du best kan bidra. På denne siden finner du noen eksempler. 

Bli frivillig

 
 

Lik Foreldreoppropet på Facebook, og følg oss på Instagram. Lik og del og hjelp oss med å spre kampanjen i sosiale medier. 

Gi beskjed til din representant på Stortinget om at du ikke ønsker denne reformen, og gi ros til de som sier ting du er enige i. 

Ta kontakt med folk på vennelisten din som du tror at vil være skeptiske til avkriminalisering av narkotika for unge mennesker og inviter dem til å skrive under på Foreldreoppropet.

Liker du å skrive eller har du en personlig historie å fortelle? La oss samarbeide om å få god informasjon ut i media.

Vi ønsker også etterhvert å møte mennesker ansikt til ansikt og forklare folk hva den foreslåtte rusreformen vil bety for rusforebyggingen. 

Det er mange lokalpolitikere og fagfolk som er ute i offentligheten for å markere uenighet med regjeringens forslag til rusreform. Vis dem støtte!