Skriv leserbrev

Liker du å skrive eller har du en personlig historie å fortelle? La oss samarbeide om å få god informasjon ut i media.

Vi ønsker at mange stemmer skal bli hørt. Kanskje er du en bekymret pappa som vil unngå at din sønn prøver cannabis. Kanskje er du en mamma som har samarbeidet med politiet for å få datteren din inn på et bedre spor i livet. Kanskje arbeider du med ungdom. Kanskje er du glad for at noen mer enn foreslo at du skulle slutte med narkotika selv en gang i tiden?

Det er mange grunner til at vi støtter dette oppropet. Og kanskje er det andre som er i din situasjon som trenger å høre om rusreformen fra din vinkel. Sammen hjelper vi hverandre med gode formuleringer og sjekker fakta før vi sender innlegg til aviser eller publiserer på internett. 

Vil du hjelpe til?

Bli frivillig

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.