Artikler

- Som tenåring forsto jeg ikke farene ved det jeg valgte, skriver Martine (21). Hun er redd den foreslåtte rusreformen kan ta flere unge liv. Selv begynte hun å ruse seg da hun var 15, og mener ungdom trenger helt andre tiltak enn det som er foreslått i rusreformen. Les hennes brev.

Forslaget går lenger enn hva en har gjort i andre europeiske land. Narkotika skal fortsatt være forbudt, men det vil i praksis bli konsekvensfritt å kjøpe, bruke og besitte brukerdoser med narkotika. Vi er redde forslaget vil føre til at flere unge vil bruke narkotika.

Det er mye som må endres på rusfeltet. Det er behov for en reform. Flere må få hjelp til å ta narkotikafrie valg. Men vi tror en slik avkriminalisering som er foreslått vil skape flere problemer enn den vil løse. Vi trenger en annen rusreform. Dette er det vi mener bør endres. 

Konsekvensen av Rusreformutvalgets forslag er at du som forelder/foresatt ikke skal ha rett til innsyn i din ungdoms rusmiddelbruk, og kartleggingen av denne, dersom ungdommen er over 16 år. Du kan kobles av oppfølgingen etter én obligatorisk rådgivende samtale. Etter det blir det opp til ungdommen din å bestemme hvor mye du skal få vite om det som skjer.

Politiet har en viktig rolle i rusforebyggingen. Den foreslåtte rusreformen vil gjøre at de mister virkemidler, både til å avdekke rusbruk på et tidlig tidspunkt og til å hjelpe ungdom som er på vei inn i en ruskarriere.

Regjernings forslag til rusreform kan frata ungdom noen gode grunner til å si nei til narkotika. De vil også miste noen gode argumenter for å si nei til videre bruk. Ungdommene blir i større grad overlatt til seg selv når de skal ta beslutningen om å ta imot hjelp eller ikke. 

Foreldreoppropet mot narkotika er en underskriftskampanje som drives av en rekke organisasjoner som har et engasjement for å forebygge rusproblemer. Du finner logoene med pekere til alle våre organisasjoner nederst på aksjonssiden.

Rusreformutvalget har i sin rapport foreslått avkriminalisering av svært høye terskelverdier for doser av ulike narkotiske stoffer. 

Det kan umulig være riktig at en gruppe skal få lov til å umyndiggjøre stemmen til en annen gruppe. Så her kommer et klart opprop fra en mor som er bekymret for unges lefling med rusmidler.

Høringsfristen for forslaget til ny rusreform gikk ut 15. mai. Mange av høringssvarene som er kommet inn støtter opp om det vi i Foreldreoppropet mot narkotika mener. Vi har hentet ut sitater fra noen av høringssvarene. På rusreformen.no finner du en oppsummering av flere av høringssvarene.