Gi beskjed til din stortingsrepresentant

Gi beskjed til din representant på Stortinget om at du ikke ønsker denne reformen, og gi ros til de som sier ting du er enige i. 

De som er valgt til Stortinget er representanter for sine fylker og de representerer også deg. Ta kontakt med dine representanter (du finner dem under ditt fylke her: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/valgdistriktene/) og gi dem beskjed på e-post eller i sosiale medier at du er opptatt av å forebygge narkotikabruk blant unge og at dette reformforslaget er et sjansespill med ungdommen som du ikke ønsker. Gi ros til de som står på for en god forebyggingsreform og mot dette forslaget til rusreform.

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.