Send personlige meldinger til venner

Ta kontakt med folk på vennelisten din som du tror at vil være skeptiske til avkriminalisering av narkotika for unge mennesker og inviter dem til å skrive under på Foreldreoppropet.

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.