Ikke nødvendig å endre lovverket

- Vi må behandle tunge misbrukere som mennesker med helseproblemer og ikke som kriminelle, men det er det rom for innenfor dagens lovverk, sier Espen Andreas Hasle, fylkesleder for Oslo KrF.

 - Det som i praksis vil være et frislipp, er et gigantisk eksperiment med folkehelsa, som barn og unge ikke kan være med på. Jeg støtter Foreldreoppropet mot narkotika fordi jeg ønsker en ruspolitikk som har omsorg for de som sliter, fortsetter han.

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.