Stort ansvar uten ekstra ressurser for kommunene

Olav Nordheim fra Senterpartiet i Larvik er en av mange lokalpolitikere som reagerer på forslaget til rusreform.

Den forebyggende effekten av dagens lovverk, som har vært med på å holde forbruket av narkotika lav, er foreslått fjernet.. Men det er ikke foreslått verken nye hjelpetiltak, kompetanseheving eller mer ressurser til hjelpeapparatet, og mange frykter at det er kommuner og barnevern som her blir sittende med svarteper.

Fra «straff til hjelp» heter forslaget.

- Jeg mener det blir feil å avkriminalisere narkotikabruk. Vi trenger en straffehjemmel for å forebygge rusbruk blant ungdom, sier Nordheim.

Les mer om hvilket ansvar kommunene vil få i den foreslåtte rusreformen i dette innlegget på Kommunal Rapport: https://www.kommunal-rapport.no/debatt/ingen-rusreform-uten-ressurser/114961!/?

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.