Tusen takk til alle som har skrevet under

- På bakgrunn av mine personlige livserfaringer og erfaringer jeg har fra mine mange år med klinisk arbeid, så vil jeg takke alle som står bak foreldreoppropet, og hver og en av dere som har vist deres støtte ved å skrive under, sier Rita Nilsen som selv har slitt med misbruk og nå jobber som nasjonal faglig leder for rehabilitering i IOGT.

- Vi trenger ikke mer av det som setter våre barns liv i fare. Kjærlighet handler om å gi unge trygge rammer, så de kan bli sterke voksne, som kan stå for alle konsekvensene av egne valg. Rita er møter mange bekymrede foreldre som trenger støtte fra storsamfunnet for å hjelpe sine barn. Les mer om hvordan den foreslåtte rusreformen gjør det vanskeligere for foreldre her: https://foreldreoppropet.no/artikler/foreldre-mister-stoette

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.