Unngå at det er frivillig!

Aisha Zubair er en av ungdommene som bor i Groruddalen. Hun er skeptisk til den foreslåtte rusreformen. - Dersom ungdom får velge selv om de skal fortsette å ruse seg, uten konsekvenser, så velger flere ungdommer det, sier hun.

- Ungdom er ikke modne nok til å ta disse vanskelige avgjørelsene alene. De som er i faresonen trenger faste tiltak og oppfølging. Unngå at det er frivillig! Da vil flere ungdommer velge å takke nei.

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.