Vi opplevde alle foreldres mareritt

Sønnen døde av MDMA. Nå advarer Arne Bratland mot den foreslåtte rusreformen.

Etter sønnens død valgte foreldrene å søke mer kunnskap om narkotika og bruke sin erfaring til å engasjere seg i rusforebyggende arbeid. 

- Det engasjementet har lært oss at den forbudspolitikken vi har i dag har gitt gode resultater, forteller han.

- Norge er blant de landene i Europa med lavest forbruk av narkotika blant de unge. Vi ønsker sterkt at det skal fortsette. Derfor kan vi ikke stille oss bak rusreformutvalgets forslag. Han håper og tror at politkerne vil ta innover seg hvilke konsekvenser dette forslaget kan få for ungdommene våre. - Fokuser på å gi våre tunge rusmisbrukere et bedre helsetilbud og på å gi informasjon og jobbe forebyggende med våre ungdommer, slik at de ikke ødelegger fremtiden sin, oppfordrer han.Vi trenger din underskrift på http://foreldreoppropet.no

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.