Vi trenger deg til vår nasjonale dugnad!

Ikke driv sjansespill og lek med fremtiden til ungdommen vår, sier Anca Håkestad i Storbarnsforeldre i Vestfold og Telemark.

 - Vi trenger deg til vår nasjonale dugnad. Ta ansvar for barn for barn og unge sin fremtid. Skriv under på Foreldreoppropet mot narkotika, oppfordrer hun. http://foreldreoppropet.no

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.