Forslaget fører til at foreldre mister støtte fra storsamfunnet.

Flere pårørende har reagert mot forslaget. – Som pårørende er man allerede i dag maktesløs, sier f.eks Merete Almås i pårørendeorganisasjonen Usynlige tigre. - Hvis rusreformen vedtas, blir vi enda mer aleine. Rusbruk får ingen konsekvenser, og ingen kan lenger tvinge ungdommer til å motta hjelp. Konsekvensen av forslaget er at foreldre/foresatte ikke lenger har rett til innsyn i sine ungdommers rusmiddelbruk, og kartlegging av denne, dersom ungdommer er over 16 år. De kan kobles av oppfølgingen etter en obligatorisk rådgivende samtale. Etter det blir det opp til ungdommen å bestemme hvor mye foresatte skal få vite om det som skjer.