Det er en egoistisk reform

- Det er en egoistisk reform. Det handler ikke om å ta vare på barn og unge, det handler om å få bruke mest mulig selv, sier Jørn Hansen, ANTA-kursholder og fembarnsfar.

- Vi ønsker en rusreform som har fokus på forebygging, hjelp til videre hjelp og ettervern. Vi ønsker ikke en rusreform som avkriminaliserer alle typer rusmidler, sånn at de som bruker til festbruk skal kunne gjøre det uten å få konsekvenser fra politiet.

Hjelp oss å ta vare på ungdommene våre ved å skrive under på http://foreldreoppropet.no.

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.