Et ansvar foreldre og familie ikke kan ta alene

- Når det gjelder rusbruk, så er foreldrene enormt viktige som forebyggere. I tillegg så mener jeg at storsamfunnet, voksensamfunnet, skal ta et veldig ansvar. Vi må være tydelige i signal og grensesetting når ungdom eksperimenterer, sier Marit Breivik, som jobber som sommeridrettssjef i Olympiatoppen.

 - Vi trenger at samfunnet har mulighet til å gripe inn overfor ungdom i begynnende rusbruk. Det er et ansvar foreldre og familie ikke kan ta alene. Derfor støtter jeg foreldreoppropet, sier hun.

Skriv under du også på http://foreldreoppropet.no

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.