Hva om idretten hadde avkriminalisert doping?

Åsmund Kleivenes er prosjektleder for Idrett uten alkohol. Og han spør hva det hadde gjort med idretten om doping ikke fikk konsekvenser.

- Jeg tørr påstå at en økt satsing på forebyggende arbeid vil være en mye bedre og langt billigere løsning enn å satse på en plan som mest sannsynlig vil gi oss økte reparasjonskostnader. Mye vil kanskje ikke en gang være mulig å reparere, sier han.

Han har flere år i kriminalomsorgen og psykiatrien bak seg, og har sett hva som kan skje med ungdom i faresonen som blir fanget opp av et forebyggende arbeid, og ulike effekter av å ikke bli fanget opp.

Han trekker frem de flott menneskene i frivillighetsnorge, som ønsker å gi barn og ungdom en aktiv, trygg og inkluderende fritid.
- sats heller på dem enn på et så risikabelt eksperiment som rusreformforslaget legger opp til her, oppfordrer han.

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.