- Jeg er veldig glad for at vi har fått et foreldreopprør

- Jeg er i hvert fall sikker på en ting. Rusreformen blir ikke akkurat slik som utvalget har ønsket seg, sier Kari Kjønaas Kjos som sitter i justiskomiteen for Fremskrittspartiet FrP. Hun ønsker et foreldreopprør velkommen.

Din stemme teller: Skriv under på http://foreldreoppropet.no hvis du ønsker å være med og påvirke rusreformen. Vis at vi er mange som ikke ønsker økt narkotikabruk i samfunnet.

Vi trenger ikke å velge mellom å styrke dagens forebyggende lovverk mot narkotika og å gi hjelp til mennesker med rusproblemer. Begge deler er viktig!

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.