Samfunnet må kunne gripe inn!

- Vi skal være tett på barna våre i de årene de er mest sårbare, sier Trine Haltvik. Hun er håndballtrener og mamma og har skrevet under på http://foreldreoppropet.no. - Samfunnet må ha mulighet til å gripe inn for å hjelpe ungdom som har begynnende rusproblem. Det ansvaret skal ikke familier stå med alene. Derfor støtter jeg Foreldreoppropet mot narkotika, sier hun. 

Skriv under du og! http://foreldreoppropet.no

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.