Slik kan du bidra

Lik Foreldreoppropet på Facebook, og følg oss på Instagram. Lik og del og hjelp oss med å spre kampanjen i sosiale medier. 

Liker du å skrive eller har du en personlig historie å fortelle? La oss samarbeide om å få god informasjon ut i media.

Vi ønsker også etterhvert å møte mennesker ansikt til ansikt og forklare folk hva den foreslåtte rusreformen vil bety for rusforebyggingen.